Com ve succeint fa ja més de 20 anys, ha tingut llocr el Congres DEVCON DFPUG en Frakfurt,Alemanya,
on he pogut gaudir d’interessants ponències i un ambient cordial o molt professional.​

La qualitat de les ponències és indiscutible. Hi ha ponències en alemany i en anglès, per la qual cosa l’oferta és variada, i permet una assistència internacional.

Cada ponència té el seu focus en algun punt que pot ser de profit, ja sigui millorar la interfície d’usuari amb propostes i classes de domini púbic, o aconsellant sobre metodologia de programació, basada en l’experiència dels ponents i, fins i tot, dels assistents. No es tracta d’un congrés a l’estil dels promoguts per Microsoft, amb els seus evangelistes. És un congrés professional, amb un alt nivell de coneixement de l’eina, i dirigit a un públic de nivell mitjà i avançat, no en va, els assistents superen en la seva majoria els 35 anys d’edat. En conversar amb ells, és normal que t’informin d’experiència d’ús de Foxpro que supera els 20 anys. Pocs llenguatges poden gaudir d’aquest nivell de fidelitat.