Actualment estan aflorant les pàgines web amb disseny adaptable. Són pàgines que s’adapten automàticament al dispositiu en el qual s’estan visualitzant, sigui un PC, portàtil, tablet, mòbil, etc.  Es pretén que amb un sol disseny, una sola web, es tingui una visualització adequada en qualsevol dispositiu.

En haver-hi només una versió de l’aplicació, agregar millores per part del departament de programació sempre és més ràpid que anar afegint-les a les diferents personalitzacions existents per dispositiu. La facilitat d’ús impera en la majoria d’aquestes pàgines de disseny adaptatiu, ja que la premissa principal és que la pàgina ha de ser visible i pràctica per a utilitzar-la en un mòbil, i a la qual a posteriori se li pugui afegir funcionalitats extra quan es visualitzi en un PC o portàtil que disposi d’una pantalla més gran.

Vegem un exemple pràctic, en el qual podrem veure clarament l’evolució d’una web desenvolupada per Beroni informàtica i com afecta a l’usuari.

Es tracta del producto Earthdata, una aplicació per a generar informació turística de les destinacions més importants per a lliurar als clients. Les agències de viatges que ho coneixen des de la seva creació, sabran que ha sofert una evolució: Inicialment es tractava d’una aplicació de Windows que s’instal·lava en cada agència de viatges i que, des de l’any 2005, es va convertir en una página Web, facilitant així que l’agència de viatges tingui accés immediat a les dades actualitzades de les destinacions turístiques.

Earthdata como página web orientada a PC, està disponible des del 2005. En usar-la en un mòbil o Tablet, el primer inconvenient que ens trobem és que, encara que és perfectament possible, la usabilitat és limitada, fent que l’usuari hagi de “moure’s” constantment per la pantalla per a poder veure bé el contingut d’aquesta. És com usar una lupa per a llegir un periòdic, t’has d’anar movent constantment.

Per a millorar l’experiència en tablets i mòbils, Beroni va llançar al mercat l’any 2011 Earthdata Mobile.

Aquesta pàgina web, orientada al seu ús en tablet/mòbil, també pot utilitzar-se al PC, però en fer-ho, es produeix una experiència estranya, encara que tot és molt accessible i ràpid, es té la sensació de tenir una web amb massa espai desaprofitat. En usar-la en un mòbil, l’experiència és molt millor.

Les dues aproximacions anteriors són genials, però són en realitat 2 “projectes” diferents, en els quals s’han d’anar afegint les millores per separat, tenint en compte la casuística de cada dispositiu. Unificar el millor dels dos mons és la meta a aconseguir per a aquelles webs que ara tenen dissenys independents per a mòbil i PC.

Por últim tenim el nuevo diseño web de Earthdata Responsive Design, que ens mostra la pàgina de Earthdata adaptada al dispositiu. Una única web per a tots, un només disseny per a qualsevol dispositiu. Si vols veure l’efecte i no tens un mòbil a mà, pots obrir el link anterior en el navegador, i anar minimitzant la finestra amb el ratolí per a veure com va canviant el seu aspecte, especialment el del menú, el del bàner i de la informació de la web principal que normalment està en 2 columnes, però que en reduir la finestra es converteix en una.

Existeixen altres factors externs molt importants a tenir en compte quant a aquesta tecnologia, com que Google posiciona millor les pàgines web amb disseny adaptable. Des d’abril de 2015 els llocs web responsivos tenen preferència per al cercador en les cerques realitzades des de dispositius mòbils.

En resum, tenir una pàgina web en Internet ja no està lligat a veure-la en PC. Altres dispositius són ja el punt d’entrada principal dels usuaris a Internet, i nostres webs han de ser capaces d’adaptar-se als nous temps.

L’experiència d’ús que tindrà el client final usant la nostra pàgina web és, a part del preu del servei i el prestigi de l’agència de viatges, la qual cosa condicionarà que ens acabi comprant per internet.

¡Atención!

¿Te gusta lo que estás viendo?
Solicita una demo a comercial@beroni.com