Sens dubte, avui en dia la informació i el software emmagatzemat als nostres ordinadors és indispensable per dur a terme la nostra feina. A tots ens haurà passat alguna vegada que de repent no arrenca el nostre ordinador a l’arribar a la feina, s’ha infectat amb algun virus o a vegades per algun error, hem eliminat algun arxiu que més tard necessitarem. Per aquests motius és necessari tenir la costum de fer còpies de seguretat periòdicament, per a poder recuperar la informació si alguna vegada tenim algun contratemps amb el nostre ordinador.

Tots el programes de gestió de Beroni: Front-Office, Retailer, Beconta, Wholesaler, Receiver i Eventos inclouen una opció que permet realitzar còpies de seguretat i tot i que es un procediment senzill, moltes vegades no es fa de la millor manera. Per aquest motiu, anem a repassar quatre aspectes clau a tenir en compte per realitzar correctament una còpia de seguretat:

  1. Quan fer les còpies de seguretat? És aconsellable realitzar una còpia de seguretat cada dia, o bé a primera hora del matí o bé a última hora del dia. Aquest procediment ens assegura una còpia amb una situació de l’empresa actualitzada diàriament i, per tant, davant un contratemps pot evitar-nos perdre la feina feta durant dies.
  2. On guardar les còpies? El lloc on deixem la còpia de seguretat es clau per a garantir la seguretat de la nostra informació. En aquest punt és on més problemes es detecten ja que moltes vegades no es guarda al lloc correcte. De res serveix, per exemple, guardar una còpia de seguretat al mateix ordinador o servidor on guardem la informació original ja que si hi ha algun problema, ho perdem tot. Sembla obvi, però s’han detectat molts casos com aquest o similars. Per aquest motiu s’ha de fer la còpia de seguretat en un ordinador diferent al que guardem els arxius originals. Als nostres programes es permet fer les còpies de seguretat des de fora del servidor seleccionant la unitat on volem guardar la còpia. Així s’evita que, davant un possible error al servidor, la nostra informació quedi intacta i segura fora d’ell.
  3. Quantes còpies hem de fer? Com a mínim se n’hauria de fer una al dia, tot i que fer-ne dues ens donarà més garanties. A més de tenir còpies en un altre ordinador/ servidor, també es important tenir còpies de seguretat a algun dispositiu mòbil, ja sigui un USB, un disc dur extern, una NAS, etc. El guardar una còpia de seguretat al núvol es encara més segur i per tant és altament recomanable fer-la. Quan parlem de còpies en dispositius mòbils no és necessari fer una còpia diària, però si que es recomana que en siguin una o dues per setmana.
  4. Com fer còpies als programes de Beroni? En tots els programes de Beroni hi ha una opció per a fer les còpies de seguretat que es configura per equip i lletra d’unitat. Les còpies es poder fer des del menú superior UTILIDADES > Copias de Seguridad. Si té qualsevol dubte en la realització de les còpies de seguretat als nostres programes, contacti amb el nostre departament de suport a consultas@beroni.com.

La millor manera de protegir la nostra informació es fer d’aquests senzills passos una rutina que seguim cada dia a la nostra feina. Ens exigirà molt poc temps i ens permetrà tenir la nostra informació en un lloc segur i evitar que es perdi el treball fet durant setmanes i si es perd, poder restaurar-lo de manera senzilla sense que això afecti negativament als objectius de l’empresa.

¡Atención!

¿Te gusta lo que estás viendo?
Solicita una demo a comercial@beroni.com

Solicitar info