No hi ha dubte que les agències de viatges tenen un gran moviment de compra-venda de serveis.

Serveis de transport, allotjament i uns altres, que els seus clients demanden i les agències de viatges els faciliten.

Tot això implica que han de controlar que tots aquests serveis que adquireixen siguin facturats posteriorment.

És el departament Administratiu-Comptable de l’agència de viatges el que porta aquest control i el nostre programa Retailer el facilita a través de la validació, ja que en introduir les dades de la factura rebuda del proveïdor/comitent per la compra de serveis, es comprova que s’hagi facturat al client els mateixos, per tant la venda s’ha hagut de realitzar.

La validació s’acostuma a fer de forma individual per cada servei o reserva comprada/venuda, però quan el volum de serveis és elevat, el procés es pot fer de forma automàtica, a través de la nostra Validació Automàtica.

Amb aquesta opció és possible validar les factures rebudes d’un mateix proveïdor/comitent en un només procés, permetent al departament Administratiu-Comptable una major optimització del seu temps.

Personalment, des de la meva experiència ja fa uns mesos validant de forma automàtica, haig de dir que els primers dies vaig pensar que amb la validació individual avançava més, però després vaig comprovar que no era així, el procés automàtic facilita  trobar els serveis que no s’han facturat i regularitzar els que s’han facturat de forma errònia, tenint un major control i, sobretot rapidesa, ja que no s’han d’introduir una a una les factures dels proveïdors/comitents, reduint, en molt, el temps dedicat a la validació.

Si desitges obtenir més informació sobre la Validació Automàtica, posa’t en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic consultas@beroni.com.

¡Atención!

¿Te gusta lo que estás viendo?
Solicita una demo a comercial@beroni.com

Solicitar info