La subdirectora, Neus Profitós i David Acuña, analista de sistemes de Beroni, han participat en la Jornada de Networking del “Consell Comarcal de la Noguera” organitzada per el “Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord i l’Oficina Jove de la Noguera”, emmarcat dins del programa #Odisseu.
L’objectiu de la jornada és crear sinergies entre les empreses i els joves professionals, potenciant el talent de totes dues parts.

Aquesta sinergia es promou fomentant el retorn a les zones rurals d’origen a través del contacte i la implicació dels principals agents que incideixen sobre la transició: les universitats i els centres de formació, les empreses locals, les institucions i administracions que intervenen en les polítiques de desenvolupament rural, d’ocupació i de creació d’empreses i joventut.

Durant la jornada, vam poder comprovar l’alta preparació dels joves assistents.
Beroni informàtica en el seu compromís com a empresa socialment responsable, fomenta la contractació de persones residents en el territori i participa activament en les jornades que organitzen els diferents organismes comarcals i provincials.

Per a saber més sobre aquesta jornada, podeu veure la notícia a Balaguer TV o també al nostre post al Facebook.

¡Atención!

¿Te gusta lo que estás viendo?
Solicita una demo a comercial@beroni.com

Solicitar info