Business Intelligence BI

En el món dels informes empresarials des de fa ja algun temps està canviant la intenció d’ús dels llistats de les aplicacions. Fins no fa molts anys, el client es conformava amb els informes propis de l’aplicació en paper o PDF, sent l’únic requisit demanat, que tingués certa flexibilitat a l’hora de filtrar la selecció de les dades. En algun cas et podien demanar alguna columna nova en l’informe, però aquí quedava tot.

Posteriorment es va posar de moda que el client pogués exportar les dades a altres aplicacions per a generar-se els seus propis informes i consultes, encara que poques vegades era per a fer alguna cosa que no fos un llistat alternatiu. Eines com Stone Field Query o fins i tot Crystal Reports són bons exemples de creadors de Reports.

La següent petició dels clients va ser que poguessin “tocar” les dades. Amb el que Excel es va convertir en l’opció més interessant, per la seva flexibilitat i facilitat d’ús (a diferència d’opcions tipus MS Access, que impliquen majors coneixements).

Excel ens va portar un bon kit d’eines per a treballar amb les taules dinàmiques en la seva versió del 2003. L’usuari podia crear taules dinàmiques a partir de les dades exportades, només era necessari que les taules tinguessin “repetits” els camps en cada registre. Per a això, la idea de fons per al programador és crear un SELECT amb els camps de les diferents taules unides amb LEFT/*RIGHT JOIN. S’obre així la veda al fet que l’usuari decideixi què vol conèixer, analitzar-lo i visualitzar-lo. Posteriorment Microsoft va millorar Excel amb PowerQuery (Get & Transform Data en la versió 2016), que permetia la unió de dades de diferents fonts.
Fa relativament poc Microsoft ha tret al món PowerBI. Es tracta d’una eina d’escriptori i una altra de web que ajuden a importar dades de diferents fonts per a treure informes, generalment estadístiques gràfiques. El seu creixement és tal, que està al nivell d’altres eines consolidades des de fa temps, com Qlikview. A partir d’aquestes opcions es potencia la predictividad i descobriment de dades en les anàlisis de la informació.

Microsoft Power BI ofereix una gran flexibilitat a l’hora de dissenyar els gràfics i taules, així com els quadres de visualització de dades agrupades. Per dir-ho d’alguna forma, seria l’eina triada per un usuari que té molt clar què vol obtenir i d’on procedeixen les dades. La compartició dels informes amb tercers és excel·lent i realment és una opció molt interessant per a gent que treballa en equip o amb personal extern que hagi de tenir accés al resultat analític de les dades. Seria el passo a seguir per a algú habituat a treballar amb Excel i les taules dinàmiques.

Qlikview té una innegable potència i versatilitat, però potser requereix un major coneixement de tractament de dades, és a dir, un perfil d’usuari final més avançant.
En la cerca d’alternatives a Qlikview em vaig trobar amb IBM Watson, una eina web pensada passa el seu ús senzill, sense complicacions, però molt potent i que a més fa ús d’Intel·ligència Artificial.

IBM Watson és capaç de suggerir els gràfics a generar a partir d’una simple pregunta. Per exemple, si se li pregunta quant s’ha venut d’un producte X al llarg dels anys, el sistema suggerirà diversos gràfics en els quals es mostri aquesta informació o bé dades que estiguin relacionats amb la mateixa perquè estima que tenen algun tipus de relació interessant. En el moment en què generes els gràfics, el sistema continuarà suggerint gràfics a partir de coses que li han cridat l’atenció, com podria ser un gràfic que informa sobre el mes que més s’embeni i el que menys; el sistema suggereix informació que pot ser d’interès per a l’usuari, gràcies a la seva Intel·ligència Artificial que fa un estudi propi de les dades, amb el que es pot descobrir i predir coses que podrien haver passat desapercebudes. Watson seria l’opció a utilitzar per algú sense massa coneixements d’Excel o similars, però que vulgui obtenir informació útil de les seves dades, encara que no sigui un expert en analítica de dades.

Aplicacions com Retailer de Beroni Informàtica estan preparades per a exportar les dades i així ser processats per eines de tercers. Bon exemple d’això són els Informes Corporate+, que són capaços d’emplenar plantilles predefinides en Excel plenes de gràfics i taules estadístiques, o bé generar els arxius Excel o CSV per a ser tractats en Excel, amb IBMWatson, Microsoft PowerBI o altres utilitats.

¡Atención!

¿Te gusta lo que estás viendo?
Solicita una demo a comercial@beroni.com

Solicitar info